Insights on Telehealth Use and Program Integrity Risks Across Selected Health Care Programs During the Pandemic OEI-02-22-00150 11-30-2022

Insights on Telehealth Use and Program Integrity Risks Across Selected Health Care Programs During the Pandemic OEI-02-22-00150 11-30-2022

11-30-2022 | OEI-02-22-00150 | Eksiksiz Rapor BU ÇALIŞMAYI NEDEN YAPTIK Pandemi Müdahale Hesap Verebilirlik Komitesi (PRAC) Sağlık Hizmetleri Alt Grubunun bir parçası olarak, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Genel Müfettiş Ofisi (OIG), seçili sağlık hizmetleri programlarında telesağlığa odaklanan bu PRAC tarafından yayınlanan raporun hazırlanmasında bir grup OIG’ye liderlik etti. COVID-19 salgınının ilk yılında altı Federal … Read more