DOJ Antitrust, OIG Announce Collaboration to Protect Healthcare Markets

New Reimbursement Rules Will Likely Impact Digital Health and Telemedicine

9 Aralık 2022’de Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi (DOJ) ve Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı’na (HHS) bağlı Genel Müfettişlik Ofisi (OIG), sağlık pazarlarını korumak için güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.1 İki kurum, sağlık hizmetleri tüketicilerini ve çalışanlarını gizli anlaşmalardan korumak, yürürlükteki yasalara uyumu sağlamak ve sağlık hizmetleri pazarlarında rekabeti teşvik etmek için birlikte nasıl çalışacaklarını ayrıntılarıyla açıklayan bir … Read more