Comparison of diuretics shows no difference in heart failure survival

Comparison of diuretics shows no difference in heart failure survival

Haber Bülteni 17 Ocak 2023 Salı NIH tarafından finanse edilen klinik deney, ölümcül için daha iyi tedavilere duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından desteklenen bir klinik araştırmanın bulgularına göre, kalp yetmezliği olan yetişkinleri tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan iki ilaç – furosemid ve torsemid – karşılaştırıldığında hasta sağkalımını iyileştirme becerilerinde hiçbir fark … Read more